patinti

patinti
2 patìnti intr. K, Š, NdŽ, , 1, DrskŽ; LL154 kiek sutinti, ištinti: Patìnusi jo koja J. Naktį ma[n] kojos tirpsta i patýsta kiek Jrb. Ir pirštų sąnarėliai visi sopa, kartais net patìnsta Krs. Toki patìnusi, mėlena, ka nebūtų užsirožijusi End. Aplink sopulį ranka patìno, o sopulio vidurin baltas plėtmukas atsirado . Ar moliu aprišt – arklio koja kaip ir patìnus Sdk. Net rankos patìnsta, kol nupjauni Ad. Kojos patìnsta, pasdaro plačios – in jokius batus neinkišu Lb. Patìno kojos nuog ejimo Azr. Kai rėžė, visa letena patìno, riešiokas visas patìnęs Vdšk. Poakiai patìno, pirštai patìno Pls. Ai, negerai, jau ir kojos sutinę, ir burna patìnus jam Slk. Patinusi gysla N. Iš badų mirė, svietas patìnę vaikščiojo Pst. Apsirgo viduriais, kaip jo visas kūnas patino BPI112. Rūbas tavo nepaseno and tavęs, ir koja tavo nepatino per tas keturias dešimtis metų Ch5Moz8,4. \ tinti; aptinti; paaptinti; atitinti; ištinti; nutinti; patinti; papatinti; pritinti; raztinti; sutinti; užtinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • patinti — 1 patìnti, pàtina, patynė tr. 1. Š, NdŽ, Žl, Brs paplakti, paaštrinti: Dalgę patìnk Dv. Patìnti kirvį J.Jabl(Als) | refl. tr. NdŽ, Btrm: Pastynei dalgę – ir varai DrskŽ. 2. NdŽ pamušti, paplakti. tinti; atitinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patinti — pati̇̀nti vksm. Į vãkarą mán pati̇̀nsta kójos …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nutinti — 2 nutìnti intr. KŽ patinti, pabrinkti. ║ prk. nutukti: Ta mergučė nutìnus, nepabėga Skr. tinti; aptinti; paaptinti; atitinti; ištinti; nutinti; patinti; papatinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paaptinti — 2 paaptìnti (dial.) intr. gerokai patinti: Kojos paaptìnę Dv. tinti; aptinti; paaptinti; atitinti; ištinti; nutinti; patinti; papatinti; pritinti; raz …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Bacan — L île de Bacan dans l est indonésien (en rouge) Bacan (prononcer batchane ) est une île de la province indonésienne des Moluques du Nord, située à 0°13 0°55 S. and 127°22 128° E. Elle est séparée de la péninsule sud ouest de l île de Halmahera… …   Wikipédia en Français

  • apiburbti — 2 apibur̃bti intr. patinti: Pirštas apibur̃bęs nuo sumušimo J. burbti; apiburbti; išburbti; paburbti; suburbti; užburbti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptinti — 2 aptìnti, sta ( tysta K; R, MŽ, N), o (àptinė Lp) intr. DŽ1 1. SD1173, R, MŽ, Sut, N, KII339, K, M, Š, NdŽ, KŽ aplinkui ištinti: Aptystu, užburgelėju (, puntu MŽ431) R322. Apie akį aptìno Ds. Vaikščioja aptìnusiom akim, pamėlynavusiais… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitinti — 1 atitìnti, atìtina, atitynė tr. sumušti, atidaužyti: Parvažiav[o] visi attintaĩs šonais [iš vestuvių] Lp. tinti; atitinti; įtinti; ištinti; nutinti; patinti; partinti; pertinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitinti — 2 atitìnti intr. atslūgti tinimui: Po kirmėlės įkandimo koja neatatiñs Lb. Nuo gyvatės pakalbėjo – tuoj atatìno Kp. To rožė tuoj atatìno Kp. tinti; aptinti; paaptinti; atitinti; ištinti; nutinti; patinti; pa …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • brinktelėti — 2 brìnktelėti, ėja, ėjo intr. kiek patinti, pabrinkti: Nedaug teužgavo, ir tai brìnktelėjo Grž …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”